• Fish Cake Salad

  Bangkok_Bite-0379-v3-Final

 • Bangkok Pearls

 • Papaya Salad

  Bangkok_Bite-0415-v2-Final

 • Eggs on Top

  Bangkok_Bite-0429-v3-Final

 • Seasoned Salmon (Prik Tai Dum)

  Bangkok_Bite-0433-v3-Final

 • Tom Yum Prawns

  Bangkok_Bite-0453-Final

 • Pumpkin Patch

  Bangkok_Bite-0486-CLR-Final

 • Bangkok Dangerous

  Bangkok_Bite-0467-v3-Final

   

95

HALL STREET

BONDI BEACH

Phone
9300 8999
9300 6999

Mon - Thu :
5pm - 10pm

Fri & Sat :
11am - 10.30pm

Sunday :
11am - 10pm


273

KING STREET

NEWTOWN

Phone
9565 2555
9565 1666

Mon:
5pm - 10pm

Tue - Sun:
11am - 10.30pm